auto / car: Skoda 105 (spec. M)
místo / place: Praha, zima 2004/05 / Prague, winter 2004/05
poznámka / note: auto natřené válečkem / painted with a roller

100% idiot - it says all

auto / car: VAZ 1300
místo / place: Praha, zima 2005 / Prague, winter 2004/05
poznámka / note: pěkný příklad minimalistického tuningu / a nice example of a minimalistic tuning
nová maska? / a new mask? :-)

auto / car: Skoda 105 (spec. M)
místo / place: Praha, jaro 2005 / Prague, spring 2005
poznámka / note: Šafránek tuning - nálepky skrývají díry / decals cover holes

auto / car: Skoda 120 (spec. M)
místo / place: Praha, jaro 2005 / Prague, spring 2005

auto / car: Skoda 120 (spec. M)
místo / place: Praha, jaro 2005 / Prague, spring 2005